;
18.10.2017 11.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid lisää säätösähkön markkinatietoa

Fingrid on laajentanut säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkaisemisen testijaksoa sähkön niukkuustilanteissa. Viime vuoden lopulla aloitetun kokeilun tavoitteena on lisätä joustavan sähkön kulutuksen ja tuotannon osallistumista sähkökauppaan sähkön niukkuustilanteissa.

Samalla kun sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto lisääntyy, myös sähköjärjestelmän joustokyvyn tarve kasvaa. Fingrid haluaa osaltaan mahdollistaa joustavien resurssien, niin sähkön kulutuksen, tuotannon kuin varastojenkin osallistumisen yhä lähempänä reaaliaikaa käytävään sähkökauppaan.
 
Tätä tavoitetta tukemaan aloitimme viime vuoden lopulla testijakson säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkaisemisesta niukkuustilanteissa. Olemme nyt laajentaneet testijaksoa. Alkuun julkaisimme hintatiedot tilanteessa, jossa Suomi on omana säätöalueenaan ja vapaaehtoisia ylössäätötarjouksia on jäljellä enää 100 megawattia. Nyt hinta julkaistaan jo, kun vapaaehtoisia ylössäätötarjouksia on jäljellä 150 megawattia.
 
Alun perin idea testijakson toteuttamiseen syntyi asiakkaiden toivomuksesta. Reaaliaikaisen hintatiedon julkaisemista puoltaa myös tasapuolinen kohtelu säätömarkkinoilla, sillä se mahdollistaa kaikille markkinaosapuolille samanaikaisen näkymän säätösähkön hintatasoon.
 
Hintatieto julkaistaan voimajärjestelmän tilakuvan yhteydessä. Lisäksi hintatiedot ovat saatavilla Fingridin avoimen datan palvelusta. Testijaksoa jatketaan toistaiseksi. Tähän mennessä testijakson aikana reaaliaikainen hinta on julkaistu neljä kertaa. Tehorajan nostamisella 150 megawattiin toivomme saavamme lisää kokemuksia hinnanjulkaisun vaikutuksista. Myöhemmin syksyllä reaaliaikaista hinnanjulkaisua laajennetaan myös alassäätötilanteisiin. Tiedotamme testijakson laajentamisesta alassäätötilanteisiin erikseen jakson alkaessa.
 
Lisätietoa:
Vesa Vänskä, erikoisasiantuntija, puh 030 395 5185, vesa.vanska@fingrid.fi
Mikko Heikkilä, erikoisasiantuntija, puh 030 395 5113, mikko.heikkila@fingrid.fi

Asiasta aiemmin 21.11.2016 ja 10.4.2017 julkaistut tiedotteet.
 
Keväällä julkaistu tiekarttamme reaaliaikamarkkinoiden kehittämisestä ja markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämisestä.

Säätösähkö ja säätöalue: Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä, eli säätösähköä tarpeen mukaan. Tilanteessa, jossa rajasiirtoyhteydet Suomen ja Pohjoismaiden välillä ovat täydessä käytössä, muista Pohjoismaista ei voi tuoda enempää säätösähköä. Tällöin voidaan hyödyntää vain suomalaisia säätösähkötarjouksia. Tämä tarkoittaa, että Suomi on omana säätöalueenaan.

Ylössäätö: Tuotannon lisäys tai kulutuksen vähennys.

Alassäätö: Tuotannon vähennys tai kulutuksen lisäys.