;

Trots det ansträngda effektläget räcker elen till

Fingrid höjde igår sin beredskap på grund av den höga nivån av elförbrukning och den fortsatta kölden. Elsystemets status är stabilt och eltillgången är tills vidare på en bra nivå.

På torsdagseftermiddagen och under kvällstimmarna lättade elförbrukningen med några hundra megawatt, vilket för sin del säkerställde en bra tillgång på el. Elförbrukningen var igår torsdag som högst kl. 12-13, då den genomsnittliga timeffekten var 14 804 MW. Elpriset har styrt elförbrukningen. På fredagsmorgonen är elförbrukningen cirka 800 MW lägre jämfört med prognosen. Ur perspektivet för eltillgången och elpriset är det fortsättningsvis viktigt att elanvändarna ställer om förbrukningen under kvällens och morgonens förbrukningstoppar.

På grund av den stränga kylan har en del enhetsskador uppstått i elsystemet, både inom elöverföringen och produktionen. Skadorna inom elöverföringen har orsakat strömavbrott i distributionsnäten på flera håll i landet. För elproduktionens del har de flesta av kraftverken som upplevt störningar återgått till produktion. Situationen är fortsättningsvis känslig för överraskande haverier i elsystemet. 

Fingrid fortsätter tills vidare med att styra elsystemet i förhöjd beredskapsnivå. Vi följer med situationen noggrant och uppdaterar lägesbedömningen vid behov. 

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tfn +358 40 506 4695
Elcentralchef Arto Pahkin, Fingrid Abp, tfn +358 40 0756 146

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@fingrid.fi