;
22.4.2022 13:26
Kraftsystem, Aktuellt

Gränsförbindelsernas överföringskapacitet från Ryssland begränsas för att säkerställa Finlands elsystem

Fingrid säkerställer driftsäkerheten i Finlands elsystem - gränsförbindelsernas överföringskapacitet från Ryssland begränsas i den förändrade internationella situationen.

Fingrid begränsar överföringsförbindelsernas överföringskapacitet från Ryssland från och med den 24.4.2022 kl. 01.00, så att importkapaciteten hos Fingrids förbindelser blir högst 900 MW i stället för nuvarande 1 300 MW. Exportkapaciteten från Finland till Ryssland förblir oförändrad (320 MW). Beslutet baserar sig på en bedömning av de risker som elsystemet utsätts för i den förändrade internationella situationen.

Dessutom begränsar Fingrid överföringsförbindelsernas överföringskapacitet från Ryssland under tiden för driftsättningstesterna för Olkiluoto 3. De ryska överföringsförbindelsernas importkapacitet begränsas till noll medan tester utförs vid Olkiluoto 3-anläggningen. I samband med dessa tester kommer kraftverket att kopplas bort från nätet vid en effekt på minst 900 MW. Fingrid specificerar och publicerar exakta tidpunkter för dessa begränsningar när Teollisuuden Voimas provdriftsprogram preciseras.

Överföringskapaciteterna hos andra gränsförbindelser förblir oförändrade.

Mer information:
Direktör Reima Päivinen, Fingrid Oyj, tfn 040 556 2662
Driftplaneringschef Timo Kaukonen, Fingrid Oyj, tfn 040 545 2124