;
5.9.2022 10:32
Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Oyj år 2023

Fingridkoncernen publicerar år 2023 följande finansiella rapporter:

2.3.2023     bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2022
26.4.2023   ledningens översikt
27.7.2023   halvårsrapport januari–juni 2023
26.10.2023 ledningens översikt

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 31.3.2023.


Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tfn +358 30 395 5213