;

Stamnätets prissättning i Finland är den näst mest förmånliga i Europa

Enligt en nyligen slutförd utredning är elöverföringen i Finlands stamnät den näst mest förmånliga i Europa. Totalt deltog 36 länder i den jämförelse som gjordes av ENTSO-E, samarbetsorganisationen för europeiska stamnätsföretag. Jämförbara med Finland av dessa är 19 EU/EES-länder i vilka det finns ett geografiskt sett omfattande stamnät med olika spänningsnivåer. Mest förmånliga bland dessa var Slovenien, Finland och Norge.

Fingrids värdelöfte till sina kunder är att bolagets tjänster ska vara bland de mest prisvärda i Europa. Förutom överkomliga priser har Fingrid kunnat säkerställa en driftsäker och ostörd tillgång till el för sina kunder och behålla Finland som ett enda prisområde.

Energiomställningen förutsätter betydande investeringar i alla länder, vilket också återspeglas i ENTSO-E-utredningen. I genomsnitt ökade priserna i jämförelseländerna med 7 % från 2019 till 2020. Genom en kostnadseffektiv verksamhet har Fingrid lyckats hålla sin prissättning prisvärd, trots att omställningen av elsystemet har ökat investeringsbehoven i stamnätet avsevärt även i Finland. Avgifterna har kunnat minskas med mer än tio procent sedan 2017.

Resultaten har uppnåtts genom långsiktigt utvecklingsarbete samt sökande efter kostnadseffektiva verksamhetsmodeller och kontinuerlig förbättring av produktiviteten. Ett exempel på detta är satsning på tillståndsövervakning av överföringsnätet i realtid och därigenom behovsbaserad tillståndshantering. Bolaget har deltagit i internationella effektivitetsjämförelser och har upprepade gånger legat på de främsta platserna i dessa.

”Vi strävar efter att hålla våra tariffer förmånliga på europeisk nivå, samtidigt som vi ändå kan tillgodose samhällets elektrifieringsbehov. Utmaningen är tuff och kräver kontinuerlig utveckling av verksamheten. Vårt rättesnöre är att alltid söka lösningar som tjänar Finlands övergripande intresse”, säger Jussi Jyrinsalo, ansvarig direktör för kundrelationer och nätplanering.

Mer information: 

Jussi Jyrinsalo, direktör, stamnätstjänster och planering, tel. +358 30 395 5118, e-postadresser på formen förnamn.efternamn@fingrid.fi

 

Stamnätets prissättning i Europa

Stamnätets prissättning i Europa


Ladattavat tiedostot

hinnoittelu_graafi3.png