;
3.5.2021 09.00
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet

Kantaverkkohinnoittelu Suomessa Euroopan toiseksi edullisinta

Juuri valmistuneen selvityksen mukaan sähkön siirtäminen Suomen kantaverkossa on toiseksi edullisinta Euroopassa. Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n tekemässä vertailussa oli mukana kaikkiaan 36 maata. Näistä 19 on Suomeen verrattavissa olevia EU/ETA-maita, joissa on maantieteellisesti laaja ja eri jännitetasoilla toimiva kantaverkko. Tästä joukosta edullisimmat olivat Slovenia, Suomi ja Norja.

Fingridin arvolupaus asiakkailleen on, että yhtiön palvelut ovat Euroopan edullisimpien joukossa. Edullisen hinnoittelun lisäksi Fingrid on pystynyt varmistamaan varman ja häiriöttömän sähkön asiakkailleen ja pitämään Suomen yhtenä hinta-alueena.

Energiamurros edellyttää merkittäviä investointeja kaikissa maissa, ja tämä näkyy myös ENTSO-E:n selvityksessä. Keskimäärin vertailun maissa hinnat nousivat 7 % vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kustannustehokkaalla toiminnalla Fingrid on onnistunut pitämään hinnoittelun edullisena, vaikka sähköjärjestelmän murros on lisännyt investointitarpeita kantaverkkoon merkittävästi myös Suomessa. Maksuja on pystytty laskemaan vuodesta 2017 yli kymmenen prosenttia.

Tuloksiin on päästy pitkäjänteisellä kehitystyöllä sekä etsimällä kustannustehokkaita toimintamalleja ja parantamalla jatkuvasti tuottavuutta. Esimerkkinä tästä on panostaminen siirtoverkon reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan ja sitä kautta tarvepohjaiseen kunnonhallintaan. Yhtiö on osallistunut kansainvälisiin tehokkuusvertailuihin ja on ollut näissä toistuvasti kärkisijoilla.

"Pyrimme pitämään tariffimme eurooppalaisittain edullisina pystyen kuitenkin samalla vastaamaan yhteiskunnan sähköistämistarpeeseen. Haaste on kova ja vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Ohjenuoranamme on aina hakea Suomen kokonaisetua palvelevia ratkaisuja.", sanoo asiakkuuksista ja verkkosuunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Lisätietoja: 

Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, puh. 030 395 5118, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

 

Kantaverkkohinnoittelu eri maissa

Hinnoittelu eri maissa

 


Ladattavat tiedostot

hinnoittelu_graafi1.png