;
1.12.2020 15:37
Projekt, Aktuellt, Pressmeddelanden

Fingrids nya elstation i Teuva för anslutning av vindkraft till elnätet

Planering av en betydande mängd ny vindkraftskapacitet pågår i Södra Österbotten. Fingrids nya elstation i Kärppiö, till vilken upp till tusen megawatt ny produktionskapacitet kan anslutas, är under uppbyggnad i Teuva kommun, nära den planerade vindkraften.

Fingrid Abp och Empower PN Oy har idag undertecknat ett entreprenadavtal för uppförande av en elstation i Kärppiö. Värdet på avtalet som undertecknades elektroniskt på distans är cirka 14 miljoner euro. Totalkostnaderna för stationsprojektet i Kärppiö är cirka 24 miljoner euro.

Kreate Oy ansvarar för markbyggnadsarbetena för elstationen i Kärppiö, och kommer att överlämna arbetsplatsen nästa vår till Empower som fungerar som elstationsentreprenör. De byggarbeten som ingår i elstationsentreprenaden kommer huvudsakligen att utföras före slutet av nästa år. Installationerna av elutrustningar påbörjas mot slutet av nästa år och fortsätter till hösten 2022.

Stationens nya huvudtransformatorer kommer från Kolektor ETRA:s fabriker i Slovenien våren 2022 via hamnen i Kristinestad. Den nya vindkraftskapacitet som byggs i området kommer att kunna anslutas till elnätet via Kärppiö-stationen hösten 2022.

Mer information:

Projektchef Juha Pikkupeura, Fingrid, tel. 040 715 9489

E-postadresser i formatet förnamn.efternamn@fingrid.fi