;
7.9.2020 13:32
Aktuellt, Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Abp år 2021

Fingridkoncernen publicerar år 2021 följande finansiella rapporter.

5.3.2021 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2020
23.4.2021 ledningens översikt
27.7.2021 halvårsrapport januari–juni 2021
29.10.2021 ledningens översikt

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 7.4.2021.

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213