;
16.10.2020 13:44
Projekt

Fingrid förstärker stamnätet i Simo kommun för anslutning av vindkraft till elnätet

Elsystemet genomgår en förvandling som aldrig har setts tidigare. Det krävs nya investeringar i stamnätet för att framtidens rena elsystem ska fungera optimalt. Fingrids investeringsbeslut att bygga elstationen i Simojoki med tillhörande kraftledningar underlättar anslutning av vindkraft till elnätet.

Antalet vindkraftsprojekt ökar i allt snabbare takt, särskilt på Finlands västkust och på Havslapplands och Norra Österbottens kust. För att möjliggöra nya projekt måste stamnätet förstärkas med nya kraftledningsförbindelser och anslutningsstationer. Som en del av dessa förstärkningar har Fingrid fattat ett investeringsbeslut om att bygga en ny 110 kilovolts elstation i Simojoki och en cirka sex kilometer lång kraftledning för 110 kilovolt. Kraftledningen byggs från nuvarande kraftledningen mellan Isohaara och Raasakka till den nya elstationen.

Platsen för den nya elstationen är belägen intill de befintliga kraftledningarna för 400 kilovolt mellan Keminmaa och Pikkarala, och för 110 kilovolt mellan Taivalkoski och Halmekangas. Projektet kommer att förbereda för förstärkningen av den nya elstationen med lösningar för 400 kilovolt, om detta ses som förnuftigt och möjligt i framtiden för vindkraftens och elsystemets del.

Investeringens anskaffningar inleddes omedelbart efter investeringsbeslutet och byggandet påbörjas i slutet av 2019. Projektet kommer att slutföras under 2021.

Mer information:

Aki Laurila
konstruktionschef
tel. 030 395 5135