;
20.3.2017 11:15
Pressmeddelanden, Aktuellt

Fingrids årsberättelse 2016 har publicerats

Fingrid Oyj:s årsberättelse 2016 har publicerats. Publikationen i webbformat innehåller verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och moderbolagets bokslut, revisionsberättelsen och en redogörelse för Fingrids förvaltnings- och styrningssystem samt för löner och arvoden.
Fingrids principer för ansvarsfull verksamhet har inkluderats i årsberättelsen.

Årsberättelsen finns tillgänglig på finska och engelska på bolagets webbplats annualreport.fingrid.fi/en (på finska och engelska), varifrån den även kan skrivas ut som en pdf-fil.
 
Fingrid Oyj
Marjaana Kivioja
kommunikationschef
Tfn 030 395 5267