;
28.12.2017 11:02
Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Abp år 2018

Fingridkoncernen publicerar år 2018 följande finansiella rapporter.

1.3.2018 bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2017
26.4.2018  ledningens översikt
14.8.2018 delårsrapport januari–juni 2018
25.10.2018 ledningens översikt

 

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 28.3.2018.

 

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213