;
24.5.2017 12:20
Börsmeddelanden

Beslut av Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 24.5.2017 i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2016, samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Juhani Järvi fortsätter som styrelseordförande. Övriga medlemmar i styrelsen är Juha Majanen (vice ordförande), Anu Hämäläinen, Sanna Syri och Esko Torsti. Styrelsemedlemmarna presenteras på bolagets webbplats.
 
Bolagsstämman beslutade att betala ut 37 536,09 euro i utdelning till A-seriens aktier och 16 038,49 euro till B-seriens aktier, sammanlagt 97 999 992,05 euro.
 
Till revisor för bolaget valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab, som utsett CGR Heikki Lassila till huvudansvarig revisor.
 
Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419