;
1.11.2016 12:00
Pressmeddelanden

Ökad överföringskapacitet mellan Finland och Sverige

Stamnätsbolagen Fingrid och Svenska Kraftnät inleder förberedelser för att bygga en ny växelströmsförbindelse mellan Finland och Sverige. Förbindelsen skulle öka överföringskapaciteten mellan länderna med 800 megawatt, det vill säga en ökning på ungefär 30 procent jämfört med nuläget. Kraftledningen är planerad att gå från Messaure i Sverige till Keminmaa i Finland och vidare till Pyhänselkä. Målet är att slutföra projektet senast år 2025.
Fingrid och Svenska Kraftnät har genomfört en gemensam utredning om hur överföringskapaciteten mellan länderna kommer att räcka till under de närmaste tjugo åren. Bakgrunden till utredningen är de stora skillnaderna i elpriserna mellan länderna, att Fenno-Skan 1 börjar bli föråldrad och den pågående omställningen av det nordiska elsystemet. I utredningen granskade man flera alternativ: en ny växelströmsförbindelse mellan länderna uppe i norr samt olika alternativa sätt att ersätta Fenno-Skan 1.
 
Slutsatsen blev att en ny växelströmsförbindelse är lönsam ur nationalekonomiskt perspektiv och förbättrar dessutom elsystemets tekniska prestanda. Därför har Fingrid och Svenska Kraftnät beslutat att inleda förberedelser inför en ny växelströmsförbindelse.
 
Byggandet av en växelströmsförbindelse gör det dessutom nationalekonomiskt sett lönsamt att ersätta Fenno-Skan 1, men bolagen fortsätter sin utredning på denna punkt.
Den nya nordliga förbindelsen skulle öka överföringskapaciteten mellan länderna med 800 megawatt, det vill säga med cirka 30 procent. Förbindelsen planeras gå från Messaure i Sverige till Keminmaa i Finland och vidare till Pyhänselkä. Den totala investeringskostnaden beräknas bli knappt 200 miljoner euro. Målet är att slutföra projektet senast år 2025.
 
”Det här är ett otroligt viktigt projekt för Finland. Förutom de omedelbara fördelarna för elmarknaden kommer den ökade överföringskapaciteten även att höja leveranssäkerheten för el och göra elsystemet mer flexibelt, vilket är helt avgörande för framtidens förnybara elsystem”, konstaterar Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen.
 
Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn +358 30 395 51 40 eller +358 40 593 84 28
Jussi Jyrinsalo, direktör för stamnätstjänster och planering, tfn +358 30 395 51 18 eller +358 40 550 20 44