;
21.11.2016 19:30
Börsmeddelanden

Fitch Ratings har höjt Fingrid Abp:s kreditvärdighet till 'A+'; stabila utsikter

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings ("Fitch") har höjt Fingrid Abp:s långsiktiga kreditvärdighet till 'A+' och kreditvärdigheten för bolagets seniorlån utan säkerhet till 'AA-'. Fitch har fastställt bolagets kortsiktiga kreditvärdighet till 'F1'. Utsikterna för Fingrids kreditvärdigheter är stabila. Kreditbetygen innehåller inte någon förhöjning föranlett av finska statens majoritetsinnehav i Fingrid. Närmare information:
ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell +358 30 395 5213

Bilagor:
Fitch Ratings pressmeddelande