;
29.12.2016 11:00
Börsmeddelanden

Finansiell information från Fingrid Abp år 2017

Fingridkoncernen publicerar år 2017 följande finansiella rapporter.

17.2.2017    bokslutskommuniké, verksamhetsberättelse och bokslut för 2016
5.5.2017      ledningens översikt
27.7.2017    delårsrapport januari–juni 2017
25.10.2017  ledningens genomgång

Fingrids ordinarie bolagsstämma hålls preliminärt den 24.5.2017.

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213