;
17.11.2015 15:20
Aktuellt

Prissättning för ursprungsgarantiservicen fr.o.m. 1.1.2016

Det beviljade priset för ursprungsgarantiet sjunker från den nuvarande nivån 0,025 €/MWh till nivå 0,015 €/MWh. De övriga priserna blir samma som år 2015.
Ursprungsgarantiservicen har i år haft en större omsättning än väntat på grund av bl.a. större import- och exportmängder samt ett ökat antal beviljade garantier till följd av ett regnigt år.
 
Energimyndigheten har som rimlig vinst för ursprungsgarantiservicen för granskningsperioden 1.3.2014–31.12.2016 fastställt en rörelsevinst på 5,75 procent. Ursprungsgarantiservicen har av ovan nämnda orsaker skapat överavkastning detta år.
 
Vi har uppskattat omsättningen för nästa år så att energimängderna är i enlighet med ett normalt år. På motsvarande sätt har vi för kostnadernas del uppskattat de förutsägbara kostnaderna.
 
Om den rimliga vinsten överstiger eller underskrider den tillåtna mängden under granskningsperioden, överförs över- eller underavkastning till följande period. Över-/underavkastning överförs och tas i beaktande som sänkande/höjande i priserna under de följande åren.