;
9.6.2015 12:00
Aktuellt, Elmarknaden

Kommersiell elexport till Ryssland för första gången 7.6.2015

Finland exporterade för första gången el kommersiellt till Ryssland 7.6.2015 mellan klockan 9 och 22 med en effekt på 140 megawatt.
Kommersiell elexport till Ryssland blev möjlig i slutet av år 2014 när Fingrid och de ryska stamnätsparterna undertecknade ett avtal som möjliggör dubbelriktad elhandel. Tidigare har elöverföring med 400 kilovolts gränskablar varit möjlig endast i en riktning från Ryssland till Finland.
I Finland bestäms elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. I Ryssland påverkas priset både av börspriset i Ryssland och av en kapacitetsavgift som läggs till på marknadspriset när el exporteras från Ryssland till utlandet. En dubbelriktad förbindelse gynnar även leveranssäkerheten för el i S:t Petersburgområdet.
 
Elexport från Finland till Ryssland har tidigare framgångsrikt testats med en överföringsförbindelse mellan länderna. Vid exportinriktad handel kan en av Viborgs fyra likströmsenheter med effekten 350 kilowatt användas för elöverföring från Finland till Ryssland. För kommersiell drift ges 320 megawatt och resten används för reservhandel.
 
Vid motsatt överföring från Ryssland till Finland kan en total mängd på 1 400 megawatt transporteras, varav 1 300 megawatt i kommersiell drift. Överföringen mellan länderna sker huvudsakligen med likspänningsförbindelse till Viborg.
 
De senaste åren har en stor mängd el importerats till Finland, men samtidigt har elmängden som importerats från Ryssland till Finland minskat avsevärt jämfört med tidigare år. Exportmängderna från Ryssland har dock kunnat variera stort inom ett dygn. I stället för rysk el har exceptionellt mycket el importerats till Finland från andra nordiska länder.
 
Mer information:
Planeringschef Timo Kaukonen, tfn 030 395 4228 eller 040 545 2124 (ger utlåtanden under veckoslut)
 
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 519 8428

Vice verkställande direktör, elmarknad Juha Kekkonen, tfn 030 395 5120 eller 040 560 5274