;
10.4.2015 14:00
Börsmeddelanden

Förändringar i Fingrid Abp's ägarstruktur

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har sålt sina aktier i Fingrid till Statens Pensionsfond. Transaktionen genomfördes den 9 April 2015.Efter aktieaffären är Fingrids ägarstruktur följande:
 
Finska staten 41,56 %
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 19,88 %
Statens Pensionsfond 17,47 %
Försörjningsberedskapscentralen 11,58 %
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 4,51 %
Pohjola Försäkring Ab 4,51 %
Imatran Seudun Sähkö Oy 0,30 %
Försäkringsbolaget Fennia Liv 0,18 %
 
Närmare information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140