;
17.8.2015 10:00
Pressmeddelanden

Fingrid har tilldelats Esris pris SAG 2015 i USA

Esri har tilldelat Fingrid Abp priset Special Achievement in GIS (SAG). Priset tilldelas årligen olika organisationer världen runt som på ett särskilt förtjänstfullt sätt utnyttjar geografisk informationsteknologi.

Priset mottogs av Fingrids ICT-direktör Kari Suominen och specialexpert Pasi Turunen vid enheten för markanvändning och miljö i samband med Esris internationella användarkonferens i San Diego i juli.

Under åren 2012–2015 genomförde Fingrid ett till sin omfattning unikt reformprojekt avseende sitt verksamhetsstyrnings- och informationssystem, där man integrerade alla datasystem som behövs för livscykelhanteringen av stamnätsegenskapen med varandra. Det nya ELVIS-hanteringssystemet består av sammanlagt åtta integrerade produkter. ”Tids- och utföraruppgifter är basuppgifter som finns i alla datasystem, men i och med ELVIS-systemlösningarna har vi lagt till geografisk information i stamnätsfunktionens basuppgifter. Med hjälp av lösningen kan vi koppla Fingrids kärnverksamhetsuppgifter till en viss ort och således visa upp allt mer uppgifter på kartan, vilket underlättar och effektiverar beslutsfattandet”, berättar Fingrids nätchef Markus Stenstrand.

Kari Suominen konstaterar att det nu belönade projektet är ett exempel på de möjligheter som digitaliseringen medför. Detta syns bland annat i samarbetet med kunder och serviceleverantörer. Den information som erbjuds står alltid till förfogande, servicen har blivit allt snabbare och mer individuell och den utnyttjar många olika kanaler.

Närmare information:
ICT-direktör Kari Suominen, tfn 030 395 4134