;
20.4.2015 14:00
Aktuellt, Projekt, Elmarknaden

Fingrid genomför en centraliserad lösning för informationsutbytet på elmarknaden - Datahub

Arbets- och näringsministeriet har bett Fingrid Abp genomföra en lösning där allt informationsutbyte på elmarknaden koncentreras till en tjänst. Arbetet inleddes den 15 april 2015. ​En centraliserad lösning för informationsutbytet, dvs. en så kallad datahub, underlättar hanteringen av mätuppgifter och förenklar och snabbar upp kundens avtalstransaktioner samt gör tjänsten mer felfri. Ett standardiserat gränssnitt för elförbrukningsdata främjar det fulla utnyttjandet av smarta nät och mätare och skapandet av nya affärsmöjligheter.
 
- Det var bra att Finland gick in för en centraliserad lösning. Också Danmark och Norge har valt denna modell. Det fanns goda grunder att välja datahub-alternativet även i Finland, det är absolut en kostnadseffektiv och säker lösning. Det var fint att branschaktörerna i sina utlåtanden uppfattade Fingrid som ett naturligt alternativ när det gäller att bygga upp och underhålla datahuben, konstaterar projektchef Pasi Aho.
 
Efter att Fingrid hade valts att genomföra lösningen inleddes projektet den 15 april 2015. Det uppskattas att det tar cirka fyra år att ta datahuben i drift. Detta innebär att lösningen för informationsutbytet kan tas i bruk 2019.
 
Läs arbets- och näringsministeriets meddelande här.
 
Mer information:
Projektchef Pasi Aho, tel. 030 395 5262
 
Faktaruta:
Informationsutbyte på detaljmarknaden behövs för att hantera elmarknadens olika affärsprocesser. Dessa affärsprocesser är till exempel balansavräkning, slutkonsumenternas adressändringar samt byte av försäljare. De processer och det informationsutbyte som används i dem ska fungera smidigt och effektivt ur de olika parternas perspektiv.

Datahuben är ett datalager för mät- och basdata, där marknadsparterna levererar och söker den information som de behöver i marknadsprocesserna.
 
Datahuben är med andra ord en centraliserad lösning för informationsutbytet på detaljmarknaden.