;
17.6.2015 15:30
Börsmeddelanden

Fingrid Abp avyttrar Porvoon Alueverkko Oy

Fingrid Abp har idag sålt sitt aktieinnehav i Porvoon Alueverkko Oy till Borgå Elnät Ab, en del av koncernen Porvoon Energi Oy - Borgå Energi Ab. Affären omfattar Fingrids hela innehav, det vill säga en tredjedel av aktierna och rösterna i Porvoon Alueverkko Oy.
Porvoon Alueverkko Oy äger och driver elnät samt producerar elnätstjänster inom Borgåregionen. Porvoon Alueverkko Oy:s verksamhet som innehavare av distributionsnät har utgjort en separat verksamhet från Fingrid Abp:s stamnätsverksamhet.
 
Enligt en överenskommelse mellan parterna offentliggörs köpesumman inte. Affären har en svag positiv effekt på Fingrid Abp:s resultat för det andra kvartalet.
 
Mer information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213