;
8.9.2015 12:00
Aktuellt, Pressmeddelanden, Elmarknaden

Asta Sihvonen-Punkka har valts till Fingrids nya elmarknadsdirektör

Asta Sihvonen-Punkka har utnämnts till Fingrids nya elmarknadsdirektör. Sihvonen-Punkka börjar sitt arbete hos Fingrid den 1 januari 2016. Hon övertar ansvaret för att leda elmarknadsfrågor den 1 mars 2016, då vice verkställande direktör Juha Kekkonen, som skött uppgiften alltsedan bolaget grundades, går i pension. Elmarknadsdirektören är medlem i Fingrids ledningsgrupp och rapporterar i sin uppgift till verkställande direktör Jukka Ruusunen.​

Ekonomie licentiat Sihvonen-Punkka är för närvarande generaldirektör för Kommunikationsverket. Tidigare har hon bland annat verkat som överdirektör vid Energimarknadsverket och som biträdande direktör vid Konkurrensverket.

Uppgiften som elmarknadsdirektör kräver bred kunskap om elmarknaden och EU-lagstiftningen samt erfarenhet av intressebevakning. För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften krävs också goda färdigheter att bilda nätverk både i hemlandet och i Europa. Elmarknadsdirektören kommer under de närmaste åren bland annat att ansvara för utvecklandet av informationsutbytet på elmarknaden och särskilt för att ta i bruk en centraliserad lösning för informationsutbyte, en s.k. datahub.

Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen är glad över att bolaget har funnit en kunnig och kompetent person som redan känner elmarknaden från tidigare för att sköta denna krävande uppgift.

- Vi är stolta över att få en elmarknadsdirektör som förutom att hon har kunskaper och erfarenhet av elmarknaden även har gedigen direktörserfarenhet och färdiga internationella och inhemska nätverk, kommenterar Ruusunen valet.

Närmare upplysningar:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428.