;
14.4.2014 17:45
Börsmeddelanden

Standard & Poor's Rating Services uppdaterade Fingrid Abp:s utsikter från stabila till negativa och fastställde de nuvarande kreditvärderingarna AA- / A-1+

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Rating Services (S&P) har den 14 april 2014 uppdaterat Fingrid Abp:s utsikter (outlook) från stabila till negativa. De försämrade utsikterna är en direkt följd av Finska statens försämrade utsikter i samma riktning. Kreditvärderingarna är oförändrade, med andra ord fastställde S&P Fingrids långfristiga kreditvärdighet AA- och kortfristiga kreditvärdighet A-1+.

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, +358 30 395 5213

Tillägg
Bilaga: Standard & Poor's pressmeddelande