;

Det är viktigt att vara försiktig när man arbetar i närheten av kraftledningar

Stamnätsbolaget Fingrid påminner jordbrukarna om att vara försiktiga när de arbetar i närheten av kraftledningar. Odlingsväv som läggs över sådden ska fästas omsorgsfullt och även i övrigt ska man akta sig för att köra med jordbruksmaskiner för nära stolpkonstruktioner och spänningsförande kraftledningar.
På Fingrid påminner man dem som sätter ut odlingsväv på vårsådden att vara omsorgsfulla så att väven inte flyger iväg på kraftledningarna.  Om vårplanteringar täcks med odlingsväv lönar det sig att fästa den med tyngder eller andra fästanordningar så att väven hålls på plats även vid byig och kraftig vind. Odlingsväv som flugit iväg med vinden kan exempelvis orsaka driftsstörningar i kraftledningarna.

Av säkerhetsskäl ska odlingsväv som fastnat i kraftledningar alltid tas ner av en yrkesmänniska. Odlingsväv som blivit lite fuktig eller smutsig leder elektricitet, vilket innebär att det finns risk för att få en elstöt när man rör i odlingsväven. Under den tid odlingsväven tas bort ska spänningen i kraftledningen kopplas bort. För att undvika farliga situationer ska odlingsväv som man upptäcker att ha fastnat i en kraftledning omedelbart anmälas antingen till Fimea eller till det lokala eldistributionsbolaget.

Odlingsväv hålls på ställe även i kraftiga vindpustar då det fästs med hjälp av tillräckligt stora tyngder i varje hörn och även i mitten av det område som väven täcker. I mitten ska tyngden vara upp till 200 kilogram.

Undvik att köra för nära stolpkonstruktioner med jordbruksmaskiner.

Kraftledningskorridoren får odlas och man kan röra sig med sedvanliga jordbruksmaskiner under ledningen. Man bör emellertid vara försiktig då man arbetar med jordbruksmaskiner i närheten av stolpkonstruktioner.

– Kör inte med traktor mellan stolpfötter eller under stag, eftersom avståndet till konstruktioner på marken ska vara tre meter. Om du däremot arbetar med grävmaskin, lyftkran eller annan arbetsmaskin i närheten av en kraftledning, var försiktig så att du inte kommer för nära spänningsbärande kraftledningar, varnar underhållshanteringschef Mikko Jalonen. Om det emellertid uppstår skador på stolpkonstruktionerna, ska detta omedelbart informeras till Fingrid eller det lokala elbolaget.

Mer information:
Underhållshanteringschef Mikko Jalonen, tfn 030 395 4176 eller 040 8270 159