;

Stamnätstjänstens enhetspriser för år 2014

Från ingången av år 2014 kommer överföringspriserna att höjas med i genomsnitt åtta procent.
Enhetspriserna är:
 
Enhetspris €/MWh ​ 2014​
Bruksavgift, vintertid ​ 4,22​
Bruksavgift, annan tid ​ ​ ​2,11
Uttag grån stamnätet ​ ​ ​0,95
Inmatning till stamnätet ​ ​0,85

​Stamnätets anslutningspriser förblir oförändrade.
 
Mera information:
Jussi Jyrinsalo tel. 030 395 5118
Petri Parviainen tel. 030 395 5282