;
16.9.2013 15:45
Aktuellt

Markägarna ger Fingrid gott betyg

Resultaten av den färska undersökningen av företagsbilden som riktades till markägarna visar att Fingrid betraktas som ett pålitligt, kunnigt och angeläget företag. Det allmänna betyget för Fingrid som aktör har förbättrats från året innan.Fingrids namn är välbekant. I undersökningen ombeddes de svarande att namnge företag inom energi- och elbranschen och 77 procent av alla svaranden kom ihåg att de hört talas om Fingrid.

Av dem som kände igen Fingrids namn förhöll sig 91 procent antingen positiva eller neutrala till Fingrid. Mest positiva till Fingrid var de markägare på vilkas ägor Fingrid har kraftledningar. Hela 92 procent av dessa svarande förhöll sig positiva eller neutrala till Fingrid.

Fingrid uppfattas speciellt som en sakkunnig, pålitlig, öppen och ansvarsfull aktör.

Bland de alltigenom goda resultaten hittar markanvändningschef Ilkka Alm några punkter som företaget kan vara speciellt nöjd över.

- Det allmänna betyget till Fingrid är en positiv nyhet och visar att vårt arbete har givit resultat. Till våra principer hör att fungera öppet och ärligt.  Även om vi ibland blir tvungna att använda rätt grova arbetsmetoder i kraftledningsarbetet, strävar vi emellertid efter att uppriktigt lyssna till markägarnas åsikter.

– Speciellt nöjd är jag över att uttryckligen de markägare på vilkas ägor vi bygger våra kraftledningar ger Fingrid de högsta betygen, konstaterar Alm.

I undersökningen framhävs markägarnas vilja att få korrekt och tillförlitlig information om projekten, fortsätter Alm. Man kan och bör man utveckla samarbetet. Det är särskilt viktigt är att på förhand informera och avtala om aktuella projekt och arbeten.

Fingrid undersöker regelbundet markägarnas uppfattning om aktörerna inom energibranschen. I den undersökning som blev klar på hösten har markägarnas betyg till Fingrid förbättrats inom alla de delområden som ingår i mätningen jämfört med fjolårets undersökning.

IROResearch Oy stod för det praktiska genomförandet av undersökningen. Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer med markägare i augusti 2013. De svarande valdes ur ett register med 4 300 markägare. Sammanlagt gjordes 400 telefonintervjuer.

Närmare information:
Ilkka Alm, markanvändningschef, Fingrid Abp, tfn 030 395 5101
Marjaana Kivioja, kommunikationschef, Fingrid Abp, 030 395 5257