;
27.5.2013 14:00
Börsmeddelanden

Helena Walldén fortsätter som Fingrid Abp:s styrelseordförande

Fingrid Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 27.05.2013 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för år 2012, fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.Bolagsstämman valde styrelseordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter samt deras personliga suppleanter för Fingrid Abp för år 2013.

Styrelsens ordinarie ledamöter

Diplomingenjör Helena Walldén (ordförande)
Budgetrådet Juha Majanen (vice ordförande), Finansministeriet
Verkställande direktör Sirpa Ojala, Digita Oy
Värdepappersplaceringsdirektör Matti Rusanen, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Direktör Esko Torsti, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Personliga suppleanter

Industrirådet Timo Ritonummi, Arbets- och näringsministeriet
Budgetsekreterare Niko Ijäs, Finansministeriet
Konsultativa tjänsteman Marja Hanski, Arbets- och näringsministeriet
Jurist Ari Hakala, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Seniorportföljförvaltare Katja Salovaara, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Bolagsstämman beslutade dela ut 13.147.589,64 euro i dividend.

Till revisor för bolaget utsågs revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Ab.

Närmare information:
Verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428
Ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld, tfn 030 395 5157
eller 040 519 5041