;
14.6.2013 15:00
Aktuellt, Internationella nyheter, Elmarknaden

Från nordisk elmarknad till elmarknad i Östersjöområdet

Integreringen av den baltiska elmarknaden i det nordiska systemet fortskrider. Elspotmarknaden i Lettland öppnades den 3 juni 2013, varefter det lettiska budområdet utgör en integrerad del av den nordiska marknaden. Lettland och Litauen strävar efter att öppna sina dagsinterna elbasmarknader i slutet av innevarande år. I Estland öppnades Elspot- och Elbasmarknaden redan år 2010. Tack vare marknadsintegrationen har elbörsen Nord Pool Spots ägarbas breddats. Estlands och Litauens stamnätsbolag är redan ägare av elbörsen och nu har även Lettlands stamnätsbolag möjlighet att bli ägare då budområdet öppnas.

Överföringsförbindelserna mellan Baltikum och Norden förstärks. Då Estlink 2 färdigställs år 2014 ökar överföringskapaciteten mellan Finland och Estland till 1 000 megawatt. NordBalt (700 MW) färdigställs i slutet av år 2015 och öppnar en ny överföringsförbindelse mellan Lettland och Sydsverige.

Utvecklingen i Baltikum har varit snabb; i stället för en nordisk marknad har det uppstått en elmarknad i Östersjöområdet.

Närmare information hos Fingrid ger Juha Hiekkala, tfn 030 395 5108.