;
21.2.2013 12:30
Pressmeddelanden, Projekt, Aktuellt

Fingrid investerar i nya elstationer

Fingrid bygger en ny elstation i Nådendal och förnyar Petäjäskoski elstation i norra Finland. Båda investeringsbesluten sammanhänger med stora kraftledningsprojekt samt ett omfattande investeringsprogram för stamnätet. ​
Förnyelsen av Petäjäskoski station är en del av utvecklingsplanen för nätet i Lappland. Förnyelsen av elstationen omfattar förnyelse av det föråldrade 220 kilovolts ställverket, vars konstruktion är oändamålsenlig, och dessutom byggs en andra 400/220 kilovolts transformator vid stationen.

Investeringen sker för att förbättra elnätets driftsäkerhet i Lappland, eftersom områdets elnät håller på att förändras och Petäjäskoski station är en central knutpunkt i stamnätet i norra Finland. Elförbrukningen i området har ökat kraftigt i turist- och bosättningscentren. Gruvdriftens elförbrukning ökar också.
De totala kostnaderna för förnyelsen av elstationen är cirka 16 miljoner euro. Den nya stationen blir färdig år 2015.

Kraftnät Åland bygger en sjökabel från Åland till Finland

Den nya 110 kilovolts elstationen som ska byggas vid Nådendalssundet ger möjlighet att ansluta en sjökabelförbindelse baserad på ny likströmsteknik mellan Åland och det finländska fastlandet. I framtiden kommer stationen att ersätta det nuvarande 110 kV ställverket vid kraftverket i Nådendal. Det här ställverket är gammalt och uppfyller inte längre kraven på stamnätets driftsäkerhet. 

Nådendals elstation byggs cirka en kilometer från den nuvarande stationen intill den befintliga ledningsgatan. I utrymmesreserveringarna för ställverket har man beaktat kommande expansionsbehov för Åboregionens elproduktion och -förbrukning. Den tomt på 11,2 hektar som har skaffats för stationen ger också möjlighet att i framtiden bygga ett 400 kV ställverk, huvudtransformatorer och en reaktoranläggning. De totala kostnaderna för projektet uppgår till knappt 9 miljoner euro.

Elstationen börjar byggas våren 2013 och stationen ska stå klar år 2015 samtidigt med Kraftnät Ålands konverterstation, som ska byggas på granntomten. Ålands stamnätsoperatör, Kraftnät Åland Ab, bygger en sjökabelförbindelse till det finländska fastlandet. Kabeln blir färdig för produktionsanvändning i slutet av år 2015. Överföringsförbindelsen ansluts till Fingrids stamnät i Nådendal.


Mer information:
vice vd Kari Kuusela, tel. 030 395 5129

byggchef Keijo Välimaa tel. 030 395 5281/ Petäjäskoski elstation
projektchef Jari Tiusanen, tel. 030 395 5146/ Nådendals elstation