;
13.11.2012 12:00
Pressmeddelanden

Information om kraftledningssträckningar i anslutning till kärnkraftverksenheten Olkiluoto 4 på informationsmöten för allmänheten

Finlands stamnätsbolag Fingrid Oyj skapar beredskap för att ansluta den planerade fjärde kärnkraftverksenheten i Olkiluoto till stamnätet. Fingrid har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning för kärnkraftverkets kraftledningar till kontaktmyndigheten. Beskrivningen presenteras på informationsmöten för allmänheten i november 2012. Miljökonsekvensbedömningen avslutas då kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen våren 2013.​
För att den nya kärnkraftverksenheten ska kunna anslutas till elnätet behövs en ny 400 kilovolts kraftledning med två strömkretsar från Olkiluoto till Raumo. Det skapas också beredskap för att bygga en ny kraftledning på 110 kilovolt från Olkiluoto till Raumo intill nyssnämnda 400 kilovolts kraftledning.

Dessutom måste stamnätet förstärkas med nya 400 kilovolts kraftledningsförbindelser från Raumo till Ulvsby, Forssa och Lundo. Det behövs sammanlagt cirka 290 kilometer nya kraftledningar. Stamnätets nya kraftledningar byggs till stor del intill de nuvarande kraftledningarna eller på deras plats så att de nuvarande ledningsområdena kan utnyttjas så mycket som möjligt, om detta bara är möjligt med tanke på elnätets driftsäkerhet.

Information från MKB-förfarandet för planeringen av kraftledningarna


I det första skedet av det lagstadgade förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) gjordes ett program för miljökonsekvensbedömning, som blev färdigt i november 2011. Resultaten av miljökonsekvensbedömningen har sammanställts i en miljökonsekvensbeskrivning, som blev färdig i början av november 2012. I beskrivningen presenteras information om projektet och dess olika genomförandealternativ samt en bedömning av dess konsekvenser för både människor och naturmiljö.

Miljökonsekvensbeskrivningen presenteras för dem som är intresserade av projektet:

• tisdagen den 20.11.2012 kl. 18 i Nakkila kommuns fullmäktigesal, Porintie 11, Nakkila
• onsdagen den 21.11.2012 kl. 18 i Eura kommuns fullmäktigesal, Sorkkistentie 10, Eura
• onsdagen den 28.11.2012 kl. 18 i Nousis gymnasiums auditorium, Moisiontie 16, Nousis
• torsdagen den 29.11.2012 kl. 18 i Loimaa stads Tekniska central/centralen för miljötjänster (Alastaro tidigare kommunhus), Loimijoentie 74, Alastaro.


Projektets kontaktmyndighet Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland svarar för den officiella kungörelsen och begär behövliga utlåtanden samt ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi).

För informering om projektet samt deltagande har särskilda webbsidor skapats under Nätprojekt > Pågående projekt>Kraftledningar>Olkiluoto 4.

Fingrid fattar beslut senare om den fortsatta planeringen av kraftledningarna och om byggandet i enlighet med tidsplanerna för den fjärde kärnkraftverksenheten i Olkiluoto.
Bilaga.

Karta över 400 kilovolts kraftledningssträckningar för kärnkraftverksenheten Olkiluoto 4


Mer information:
Fingrid Oyj, projektchef Mika Penttilä, tel. 030 395 5230
Fingrid Oyj, äldre sakkunnig Hannu Ylönen, tel. 030 395 5259