;
16.10.2012 16:00
Börsmeddelanden

Fitch Ratings har stärkt kreditvärdigheten för Fingrids långfristiga skuld till nivån A+, framtidsutsikterna är stabila

Det internationella kreditvärdighetsinstitutet Fitch Ratings har tilldelat de masskuldebrevslån som Fingrid Abp emitterar den långfristiga kreditvärdigheten A+. Emitenttens långfristiga kreditvärdighet är A och kortfristiga kreditvärdighet F1. Fingrid Abp:s framtidsutsikter är stabila. ​Ytterligare information:
Ekonomi- och finansdirektör Tom Pippingsköld, tlf. 030 395 5157