;
1.8.2012 13:00
Pressmeddelanden, Elmarknaden

Elering och Litgrid blir delägare i Nord Pool Spot 1 augusti 2012

De estniska och litauiska stamnätsoperatörerna, Elering respektive Litgrid, har idag förvärvat två procent vardera i Nord Pool Spot, Europas största elmarknad.​
Den lettiska stamnätsoperatören, Augstsprieguma Tīkls (AST), har också beviljats rätten att förvärva två procent av Nord Pool Spot, när den nya lettiska elmarknaden öppnas.
 
Samtidigt har Nils Nygren utnämnts till  ny ordförande i Nord Pool Spot från och med samma dag.  Nils Nygren har tidigare arbetat på Fortum och är idag egen konsult.
 
När alla tre baltiska stamnätsoperatörer är delägare kommer Statnett (den norska stamnätsoperatören) och Svenska Kraftnät att vardera äga 28,2 procent av Nord Pool Spot. Energinet.dk (som är dansk stamnätsoperatör) och Fingrid (den finska motsvarigheten) kommer att äga 18,8 procent var, och de baltiska systemansvariga två procent vardera.
 
Parterna undertecknade ett samförståndsavtal om förvärv av aktier i Nord Pool Spot i april tidigare i år.
 
De nordiska stamnätsoperatörerna ser utvidgningen av ägandet som ett viktigt och naturligt steg i den fortsatta integrationen av de baltiska och nordiska elmarknaderna.
 
För de baltiska stamnätsoperatörerna, är delägarskapet i Nord Pool Spot en strategisk investering. Det kommer att möjliggöra deras deltagande i beslutsprocesser där marknadensintressen för de respektive baltiska länderna diskuteras. De baltiska stamnätsoperatörerna kan därigenom bidra till Nord Pool Spots verksamhet för att utveckla den regionala såväl som den europeiska kraftmarknaden.
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Statnett: Vice verkställande direktör Bente Hagem, +47 913 547 20
 
Svenska Kraftnät: Pressekreterare Viktor Wallström, +46 8 475 80 10
 
Fingrid: Vice verkställande direktör Juha Kekkonen, +358 40 560 5274
 
Energinet.dk: Vice president elmarknaden Søren Dupont Kristensen, +45 76 22 44 34