;
25.5.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

MKB r.f. gav pris till Fingrid Oyjs kraftledningsprojekt från Karleby till Muhos

MKB r.f. har tilldelat Fingrid Oyj årets Bra MKB-pris för den miljökonsekvensbedömning (MKB) företaget har gjort för kraftledningsprojektet på 400 kilovolt på sträckningen Ventusneva (Karleby)‒Pyhänselkä (Muhos). MKB r.f. delar årligen ut MKB-priset för att uppmuntra och uppmärksamma exemplariskt och berömvärt agerande rörande miljökonsekvensbedömning.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning angående Fingrid Oyj:s kraftledningsprojekt mellan Karleby och Muhos inleddes sommaren 2009 och avslutades i slutet av 2010. I MKB-förfarandet undersöktes ett huvudalternativ för sträckningen mellan elstationerna i Ventusneva i Karleby och i Pyhänselkä i Muhos samt sex underalternativ mellan Siikajoki och Muhos.
 
Kraftledningen från Karleby till Muhos utgör en del av den långsiktiga utvecklingsplanen för västra Finlands stamnät. Enligt planen ska det tekniskt föråldrade 220 kilovolts kraftöverföringsnät ersättas av ett 400 kV nät. Samtidigt förbereder man sig på ett betydligt större behov av elöverföring. Projektet bidrar till att ny produktion enligt Finlands klimat- och energistrategi, till exempel vindkraft, kan anslutas i stamnätet.
 
‒ Fullföljandet av Finlands klimat- och energistrategi kräver omfattande investeringar i stamnätet. Förverkligandet av nätförstärkningar enligt en önskad tidsplan förutsätter att behandlingen av tillståndsansökan för kraftledningar flyter smidigt och att samarbetet mellan nätbolag, tillståndsmyndigheter och markägare fungerar väl, berättar direktör Pertti Kuronen från Fingrid.
 
MKB r.f. konstaterar i sin prismotivering att Fingrid Oyj:s MKB är ett bra exempel på hur man borde förhålla sig till de nya alternativ som framförs under en bedömning. Lösningar som kommunerna och invånarna föreslog har inte nonchalerats utan har tagits med i bedömningen som tänkbara alternativ för kraftledningen. MKB-processen har visat att deltagandet har varit verkligt och att man har tagit responsen på allvar. Förutom invånarnas och markägarnas synpunkter har Fingrid tagit hänsyn till naturvärden som norra Österbottens NTM-central, som fungerade som kontaktmyndighet, presenterade när Fingrid letade efter nya alternativ för att behålla Tyrnäväs Lintusuo, som är betydelsefullt för bl.a. tranor, intakt.
 
‒ Att preliminära sträckningsalternativ som förkastades innan MKB-förfarandet presenterades i miljökonsekvensbeskrivningen tyder på respekt för MKB-processen och visar en öppen och ärlig attityd gentemot konsekvensbedömningen, berömmer MKB r.f. i sin motivering.
 
‒ Fingrid har arbetat långsiktigt med att utveckla ansvarsfulla metoder och MKB-förfaranden för kraftledningsprojekt. Bra MKB-priset är ett fint bevis på betydelsefullt utvecklingsarbete, konstaterar projektchef Mika Penttilä som tog emot priset å Fingrid Oyj:s vägnar.
 
Priset till kontaktmyndigheten, norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, togs emot av naturvårdschef Eero Kaakinen. MKB-konsulten i projektet var FCG Finnish Consulting Group Oyj där priset gick till planeringschef Mattias Järvinen och projektchef Marja Nuottajärvi.
 
Ytterligare information: Fingrid Oyj, projektchef för MKB-förfarande Mika Penttilä, tfn 030 395 5230
 
MKB-projektets webbplats
MKB r.f.:s webbplats