;
23.5.2011 12:00
Pressmeddelanden, Kraftsystem

Mera reservkraft i det finska stamnätet

Fingrid Oyj och Lappeenrannan Lämpövoima Oy har undertecknat ett avtal angående nyttjanderätt till gasturbinkraftverket i Mertaniemi.
Fingrid Oyj och Lappeenrannan Lämpövoima Oy har avtalat om användning av gasturbinkraftverket Mertaniemi 2 som rikstäckande snabb störningsreserv. Med en snabb störningsreserv säkerställer man driften i det finska elsystemet under nät- eller produktionsstörningar. Behovet av en snabb störningsreserv ökar 2013 när det nya kärnkraftverket ansluts i stamnätet.
 
Effekten på gasturbinerna Mertaniemi 2, som ägs av Lappeenrannan Lämpövoima Oy, är 2 x 35 MW. Tillsammans med det tidigare träffade avtalet angående kraftverket Mertaniemi 1 stiger reservkraftkapaciteten på anläggningsområdet till cirka 100 MW, vilket är en betydande del av Fingrids snabba störningsreserv. Lappeenrannan Lämpövoima Oy ansvarar för underhållet på anläggningen och håller den driftsättningsklar under avtalsperioden. Bolaget genomför 2011‒2012 ett moderniseringsprojekt på anläggningen, vilket förbättrar driftsäkerheten och säkerställer anläggningens användbarhet. Anläggningen färdigställdes 1977 och har fungerat som baslastanläggning för uppvärmning av Villmanstrand stad. Detta användningsområde var inte längre aktuellt när Kaukaan Voimas kraftverk blev klar 2009.
 
Fingrid använder anläggningen för att kunna hantera störningar i elsystemet. Anläggningen kan driftsättas med full effekt från Fingrids kraftsystemcentral inom 15 minuter.
 
Avtalsperioden är 15 år. Det totala värdet på avtalet överstiger 30 miljoner euro.
 
Ytterligare information:
Fingrid Oyj, direktör Reima Päivinen, tfn 030 395 5160, 040 556 2662
Lappeenrannan Lämpövoima Oy, vd Tuomo Parviainen, tfn 040 593 0226