;
25.7.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Huvudkomponenter transporteras till Forssa reservkraftverk med specialtransport

Huvudkomponenterna till Fingrids nya reservkraftverk transporteras till Forssa under de närmaste dagarna med extrabreda landsvägstransporter från Mäntyluoto hamn i Björneborg. Man strävar efter att förlägga den flera hundra ton tunga transporten nattetid för att orsaka så lite störningar i den övriga trafiken som möjligt.
Huvudkomponenterna till Forssa reservkraftverk, som ska stå klart 2012, har lastats ombord på ett fartyg i juli i Genua, Italien, varifrån de har transporterats till Mäntyluoto hamn i Finland. Landsvägstransporterna från hamnen till Forssa genomförs inom cirka en vecka.
 
‒ Transporten gäller två gasturbiner och en generator. Varje komponent är färdigmonterad i Genua och transporteras som separat transport. En generator levereras senare i oktober, berättar projektchef Juha Pikkupeura som är ansvarig för maskinleveranserna på Fingrid.
 
Huvudkomponenterna transporteras med specialtransport, och man strävar efter att förlägga transporten nattetid. Gasturbinen transporteras med ett 33 meter långt och 3,9 meter brett chassi draget av en bil. Generatortransporten däremot är 39 meter lång och 3 meter bred. Transporterna väger också en del, en gasturbin väger 190 ton och en generator 230 ton.
 
‒ Efter att huvudkomponenterna har anlänt är det full fart på bygget. Installationsarbeten av utrustningen är i gång och samtidigt håller man fortfarande på med att bygga anläggningen. Som bäst arbetar cirka 160 personer på bygget under hösten, konstaterar Pikkupeura.
 
Huvudkomponenterna är tillverkade av det italienska Ansaldo Energia S.p.A. När anläggningen är färdigställd kommer den att uppnå en effekt på cirka 300 megawatt på 10 minuter från igångsättning. Detta är Finlands största reservkraftverk med vilket man säkerställer driftsäkerheten i landets elsystem under störningssituationer.
 

Kort om Fingrids reservkraftverk i Forssa

  • anläggningen behövs i en situation då elproduktionen plötsligt minskar, till exempel vid en störning på en elproduktionsanläggning
  • effekt 2 x 150 megawatt
  • utrustningen består av två gasturbiner med tillhörande generatorer och transformatorer
  • de kritiska komponenterna i hjälpsystemen har duplicerats för att maximera driftsäkerheten
  • driftsättning vid behov under 15 minuter
  • klart i augusti 2012
Ytterligare information:
projektchef Juha Pikkupeura, tfn 030 395 4169
ledande sakkunnig Martti Merviö, tfn 040 051 1347