;
18.5.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Fingrid inleder miljöutredningar angående anslutning av nya kärnkraftverk i stamnätet

Finlands stamnätsbolag Fingrid Oyj förbereder sig på att ansluta de nya kärnkraftenheterna i stamnätet och inleder under sommaren preparationerna inför förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för kraftledningar i kärnkraftsprojekten. Förstudierna inleds på flera orter i Satakunda, Egentliga Finland och Tavastland samt i ett senare skede i Norra Österbotten och Lappland.
Fingrid har skyldigheter angående systemansvar och nätutveckling baserade på elmarknadslagen. Vid utveckling av stamnätet läggs vikt på Finlands klimat- och energistrategi, utvecklingsbehoven och behoven hos kunderna på den europeiska elmarknaden samt nätets åldrande. De nya kärnkraftverksenheterna ska anslutas i elnätet på ett sådant sätt att de kan mata in den eleffekt de producerar och fungera säkert i alla situationer inom elsystemet.
 
Förstärkning av stamnätet kräver att planeringen av och miljöutredningarna för projekten indelas i faser.  Miljökonsekvensbedömning för kraftledningssträckningar på 400 kilovolt rörande Teollisuuden Voima Oyj:s kärnkraftverksenhet Olkiluoto 4 inleds hösten 2011. Under arbetet utreds kraftledningssträckningarna från Olkiluoto till Raumo och därifrån vidare till Ulvsby, Forssa och Lundo.
 
Miljökonsekvensbedömning för kraftledningar på 400 kilovolt rörande Fennovoima Oy:s kärnkraftverk Fennovoima 1 utförs endast på vald anläggningsort. Fennovoima bygger sitt kärnkraftverk i Pyhäjoki i Norra Österbotten eller i Simo i Lappland.
 
Fingrid beslutar senare om vidare planering och byggande av kraftledningar i takt med att beslutsfattandet från bolagen som ansvarar för kärnkraftverksprojekten fortskrider.
 
MKB-förfarandet ger information för planering av kraftledningar
 
Vid kraftledningsprojekt tillämpas det lagstadgade förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) som bidrar till att ledningssträckningarna blir klarare tack vare informationen om miljökonsekvenser. Översiktsplanen och licensieringsprocessen för kraftledningarna utförs i ett senare skede innan kraftledningarna byggs.
 
Det centrala vid MKB-förfarandet är att medborgarna har möjlighet att delta och få information. De ovannämnda projekthelheterna inom kraftledningar sträcker sig till flera tiotals orter. För varje projekt upprättas i början ett bedömningsprogram om vilka miljökonsekvenser som ska utredas och på vilket sätt. För varje projekt upprättas en webbplats på adressen www.fingrid.fi (miljön>MKB-förfaranden) för att det ska vara möjligt att delta och få information.
 
 
Ytterligare information: Fingrid Oyj, vd Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428 eller
Fingrid Oyj, direktör Pertti Kuronen, tfn 0400 462 614