;
31.3.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Fingrid förbereder MKB-förfarande för ett kraftledningsprojekt från mellersta Finland till Ule älv

Finlands stamnätsbolag Fingrid Oyj planerar en kraftledning med högre spänningsnivå än den nuvarande mellan mellersta Finland och Ule älv. De kraftledningssträckningar som utreds går via många orter i Mellersta Finlands, Norra Österbottens och Kajanalands landskap. Beredning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) för projektet inleds med naturutredningar under våren. Fingrid har skyldigheter angående systemansvar och nätutveckling baserade på elmarknadslagen. Vid utveckling av stamnätet läggs vikt på Finlands klimat- och energistrategi, utvecklingsbehoven och behoven hos kunderna på den europeiska elmarknaden samt nätets åldrande.
Som en del av den långsiktiga utvecklingsplanen för stamnätet är det nödvändigt att förstärka stamnätets överföringskapacitet i nord-sydlig riktning med en ny kraftledningsförbindelse på 400 kilovolt från mellersta Finland till Ule älv. I framtiden kan elöverföringen inte klaras av med det nuvarande stamnätet utan att överföringskapaciteten störs av begränsningar eller utan att driftsäkerheten äventyras.
 
Ändpunkterna för den nya 400-kilovoltskraftledningen är enligt de preliminära planerna Petäjävesi eller Laukas i söder och Muhos vid Ule älv i norr. Beroende på den granskade ledningssträckningen kommer kraftledningen att vara cirka 300‒340 kilometer lång. Ledningssträckningarna finns inom följande kommuner: Petäjävesi, Urias, Multia, Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi, Kinnula, Reisjärvi, Pihtipudas, Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Haapavesi, Siikalatva, Vaala, Limingo, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi, Jyväskylä, Laukas och Äänekoski.
 
Utgångspunkten är enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen i markanvändnings- och bygglagen att utnyttja de befintliga ledningsgatorna. Placeringen av den planerade kraftledningen är främst på eller jämsides med de nuvarande kraftledningarna med 220 eller 400 kilovolts spänning. Ledningsrutter i en ny terrängkorridor utreds för korta sträckor vars totala längd är mindre än 30 kilometer.
 
MKB-förfarandet som tillämpas på projektet är en lagstadgad process som ger information om miljökonsekvenser som underlag i beslutsfattandet. Under sommaren och våren kommer den befintliga primärinformationen att kompletteras med naturutredningar i terräng. Själva arbetsprogrammet om miljökonsekvensbedömningen, dvs. bedömningsprogrammet, förväntas vara klart innan året är slut.
För projektet upprättas en webbplats på adressen www.fingrid.fi (miljön>MKB-förfaranden) för att det ska vara möjligt att delta och få information. Bygget av kraftledningen lär ske under åren 2017–2020, beroende på hur överföringsbehoven i stamnätet utvecklas.
 
Bilaga.
Kartbild över kraftledningssträckningar som ska utredas.
 
Ytterligare information:
Fingrid Oyj, projektchef, kontaktperson angående MKB Satu Vuorikoski,
tfn 030 395 5195
Fingrid Oyj, sakkunnig i ledningssträckningar Pasi Saari, tfn 030 395 5178