;
15.7.2011 14:00
Pressmeddelanden, Projekt

En ny elöverföringsförbindelse mellan Finland och Sverige i slutet av året

En ny elöverföringsförbindelse Fenno-Skan 2 tas i bruk mellan Finland och Sverige i slutet av året. Man håller som bäst på och lägger ut sjökabeln för överföringsförbindelsen utanför Rihtniemi. Den nya likströmsförbindelsen är en viktig förstärkning för den nordiska elmarknadens funktionalitet och elnätets driftsäkerhet.​
Fenno-Skan 2 på 800 megawatt och 500 kilovolt är ett elöverföringsprojekt mellan Finland och Sverige. Den totala längden på den färdiga förbindelsen kommer att vara 300 kilometer varav själva sjökabeln är 200 kilometer. Projektet på sammanlagt 315 miljoner euro genomförs i nära samarbete mellan ländernas stamnätsbolag Fingrid Oyj och Svenska Kraftnät.
 
I båda ändar av förbindelsen finns omriktarstationer som omvandlar likström till växelström och vice versa. I Finland ansluts sjökabeln i stamnätet på Raumo elstation. I Sverige ligger anslutningspunkten till landets stamnät norr om Stockholm, på elstationen i Finnböle.
 
Sjökabeln läggs ut i två ca 100 kilometer långa leveranser varav den ena leveransen från Sveriges kust redan har lagts ut. I Finland började man i dag lägga ut sjökabeln utanför Rihtniemi, i Raumo. Den här andra leveransen väger 5 800 ton, en massa som motsvarar över tvåhundra spårvagnar i Helsingfors. Kabelfartyget C/S Nexans Skagerrak tar maximalt 7 000 ton.
 
‒ I Finland är installationsarbetet lite enklare än i Sverige eftersom markdelen för kabeln endast är ca trehundra meter. På den finska sidan försänks sjökabeln på havsbottnen i en cirka en meter djup fåra. På det sättet skyddar man kabeln från mekaniska skador och minimerar besvär för professionellt fiske, berättade Jukka Ruusunen, Fingrids vd, i Raumo.
 
Det tar ungefär en vecka att lägga ut kabeln från den finska kusten. Kabeln ansluts till kabeln som har lagts ut från den svenska sidan i mitten av förbindelsen.
 
Förbindelsen stärker marknaden och ökar driftsäkerheten
 
Fenno-Skan 2 är svaret på elmarknadens och driftsäkerhetens behov. De nordiska stamnätsbolagen har tillsammans definierat de centrala flaskhalsarna för elöverföring vilka borde avlägsnas för att främja marknaden och förbättra driftsäkerheten. Fenno-Skan 2 är en av de viktigaste av dessa. Förbindelsen kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan Sverige och Finland med 40 procent och integrera ländernas elmarknader ännu mer.
 
‒ Investeringen kommer att bidra till att de tillfälliga skillnaderna i elpriserna mellan länderna som uppstår på grund av uppdelningen av elmarknaden minskar. Förbindelsen kommer också att minska förlusterna i det nordiska elöverföringsnätet. Dessutom förbättrar förbindelsen driftsäkerheten i kraftsystemet. Till exempel förra vintern hade vid tekniska fel i sjökablarna under den kallaste köldperioden, berättade Ruusunen.
 
Kort om Fenno-Skan 2
 
  • effekt 800 megawatt, spänning 500 kilovolt
  • längd på länken 299 km, varav 103 km luftledning och 196 km sjökabel
  • omriktarstationer i Raumo i Finland och i Finnböle i Sverige
  • ibruktagning i slutet av 2011
  • ett samarbetsprojekt mellan Fingrid och Svenska Kraftnät
  • tillverkare av sjökabeln Nexans Norway AS
  • omriktarstationer ABB AB
  • projektets totala omkostnader 315 milj. euro
 
Ytterligare information:
vd Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
projektchef Timo Kiiveri, tfn 040 543 3039
Bildförfrågningar: Eija Eskelinen, tfn 030 395 5252