Ympäristö ja voimajohdot


Fingrid julkaisee erilaisia esitteitä ja oppaita, joiden pdf-versiot löytyvät tältä sivulta.

Mailleni tulee voimajohto

Voimajohdon rakentaminen on pitkä projekti, ja se koostuu monesta eri vaiheesta. Tähän esitteeseen on koottu maanomistajien usein esittämiä kysymyksiä voimajohdon rakentamisprojektista sekä vastauksiamme niihin.

Naapurina voimajohto

Voimajohto on naapuri, joka ei halua häiritä muita eikä myöskään tulla itse häirityksi. Tähän esitteeseen on koottu tietoa ja turvallisuusohjeita, jotka tekevät yhteiselosta johtonaapurin kanssa häiriötöntä ja turvallista.

 

Pidetään huolta linjoista

Tässä esitteessä kerrotaan voimajohto- ja piha-alueiden kasvuston ja reunapuiden käsittelytavoista sekä niistä turvallisuusseikoista, jotka tulee ottaa huomioon käsiteltäessä puita ja puutavaraa voimajohtojen läheisyydessä.

 

Näin etenee voimajohtohanke

Voimajohdon rakentaminen on lailla säädelty tapahtumaketju, jossa maanomistajilla ja muilla eturyhmillä on monta mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

Voimajohtojen_sahko_ja_magneettikentat_kansi.JPG

Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät - Terveysvaikutukset tutkimusten valossa

Metsänhoitokortisto, TAPIO ja Fingrid: Suurjännitejohtojen, 110-400kV, reunametsien hoito

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa