Ympäristö ja voimajohdot


Fingrid julkaisee erilaisia esitteitä ja oppaita, joiden pdf-versiot löytyvät tältä sivulta.

Mailleni tulee voimajohto

Voimajohdon rakentaminen on pitkä projekti, ja se koostuu monesta eri vaiheesta. Tähän esitteeseen on koottu maanomistajien usein esittämiä kysymyksiä voimajohdon rakentamisprojektista sekä vastauksiamme niihin.

Naapurina voimajohto

Voimajohto on naapuri, joka ei halua häiritä muita eikä myöskään tulla itse häirityksi. Tähän esitteeseen on koottu tietoa ja turvallisuusohjeita, jotka tekevät yhteiselosta johtonaapurin kanssa häiriötöntä ja turvallista.

 

Pidetään huolta linjoista

Tässä esitteessä kerrotaan voimajohto- ja piha-alueiden kasvuston ja reunapuiden käsittelytavoista sekä niistä turvallisuusseikoista, jotka tulee ottaa huomioon käsiteltäessä puita ja puutavaraa voimajohtojen läheisyydessä.

 

Näin etenee voimajohtohanke

Voimajohdon rakentaminen on lailla säädelty tapahtumaketju, jossa maanomistajilla ja muilla eturyhmillä on monta mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

Kantaverkko kehittyy - Fenno-Skan 2 - tasasähköyhteys

Teholtaan 800 megawatin Fenno Skan 2 -tasasähköyhteys valmistui vuoden 2011 lopulla. Fingrid ja Svenska Kraftnät jakavat tasan kaapelin omistuksen ja noin 315 miljoonan euron investointikustannukset. Yhteyden kokonaispituus on noin 300 kilometriä.

Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka

Tampereen teknillinen yliopisto, Voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät

Metsänhoitokortisto, TAPIO ja Fingrid: Suurjännitejohtojen, 110-400kV, reunametsien hoito

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille

Verkon rakentaminen on vaativaa työtä, ja turvallisuudesta huolehtiminen on meidän kaikkien, niin kantaverkon omistajan, urakoitsijoiden kuin työntekijöidenkin yhteinen asia.