;

Järjestelmän tilan kuvaukset

Tältä sivulta löydät selitteet Sähköjärjestelmän tila -kuvassa esitettyyn kohtaan Voimajärjestelmän käyttötilanne. Kuvassa näkyvän niin sanotun liikennevalo-symbolin värin selitteet ovat:

Vihreä: Sähköjärjestelmän käyttötilanne on normaali.

Keltainen: Sähköjärjestelmän käyttötilanne on heikentynyt. Sähkön riittävyys Suomessa on uhattuna (sähköpulan riski suuri) tai voimajärjestelmä ei täytä käyttövarmuuskriteerejä

Punainen: Sähköjärjestelmän käyttövarmuus on vaarassa. Sähkönkulutusta on kytketty irti voimajärjestelmän käyttövarmuuden turvaamiseksi (sähköpula) tai riski laajaan sähkökatkoon on huomattava.

Musta: Vakava laajaa osaa tai koko Suomea kattava häiriö

Sininen: Vakavan häiriön käytönpalautus on menossa

 

Siirry sähköjärjestelmän tilan kuvaan tästä.