Järjestelmän tilan kuvaukset

Vihreä: Sähköjärjestelmän käyttötilanne on normaali.

Keltainen: Sähköjärjestelmän käyttötilanne on heikentynyt. Sähkön riittävyys Suomessa on uhattuna (tehopula) tai voimajärjestelmä ei täytä käyttövarmuuskriteerejä

Punainen: Sähköjärjestelmän käyttövarmuus on vaarassa. Sähkönkulutusta on kytketty irti voimajärjestelmän käyttövarmuuden turvaamiseksi (vakava tehopula) tai riski laajaan sähkökatkoon on huomattava.

Musta: Vakava laajaa osaa tai koko Suomea kattava häiriö

Sininen: Vakavan häiriön käytönpalautus on menossa