Voimalaitosten kapasiteetti

Suomen voimalaitokset, jotka ovat nimellisteholtaan yli 1 MW, on listattu Energiaviraston sivuilla.

Lisäksi muutokset julkaistaan Energiaviraston toimitusvarmuusraportissa.

Taulukoiden tiedot perustuvat voimalaitosten haltijoiden Energiavirastolle toimittamiin tietoihin.

Katso lisätietoja Sähkömarkkinainformaatio-sivuiltamme täältä.

Lisätietoja aiheesta

Pentti Säynätjoki

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5275