Taajuusohjattujen reservien uusien teknisten vaatimusten käyttöönotto

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat usean vuoden ajan kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D)Uusien vaatimusten tavoitteena on yhtenäistää tekniset vaatimukset Pohjoismaissa ja päivittää vaatimukset vastaamaan sähköjärjestelmän muutoksen asettamia tarpeita. 

Keskeisintä uusissa teknisissä vaatimuksissa on vaatimus reservikohteen suorituskyvylle ja stabiiliudelle. Suorituskykyvaatimuksella varmistetaan reservikohteen kyky reagoida riittävän nopeasti taajuuden muutoksiin, ja stabiiliusvaatimuksella varmistetaan, että sähköjärjestelmän taajuudessa ei pääse syntymään hallitsematonta heiluntaa. 

Uusia teknisiä vaatimuksia ja säätökoeprosessia testattiin todellisilla reservikohteilla pilottivaiheessa vuonna 2021. Pilottitestejä tehtiin kaikissa Pohjoismaissa ja reservikohteet edustivat useita eri teknologioita. Vaatimuksia päivitettiin pilotin kokemusten ja sidosryhmien kommenttien pohjalta. Kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet uusien vaatimusten käyttöönoton edellyttämän viranomaisprosessin, ja vaatimusten käyttöönotto on suunniteltu aloitettavan vuonna 2023.

Uudet tekniset vaatimukset on kuvattu dokumentissa Technical Requirements for Frequency Containment Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area, ks. liitteet. 

Lisätietoja aiheesta

Mikko Kuivaniemi

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5188

Pia Ruokolainen

asiantuntija
puh. 030 395 5105