Olkiluoto 3:n järjestelmäsuoja

Olkiluoto 3 on valmistuessaan yksi maailman suurimpia ydinvoimalaitosyksiköitä 1600 megawatin nettosähkötehollaan. Koska koko tuotantotehon äkillinen menetys olisi merkittävä riski Suomen sähköjärjestelmälle, Olkiluoto 3:n verkkovaikutusten pienentämiseksi toteutetaan järjestelmäsuoja. Järjestelmäsuoja kytkee sähkönkulutusta pois siten, että kantaverkkoon kohdistuva tehonmuutos on enintään 1300 megawattia, mikäli Olkiluoto 3 irtautuu äkillisesti kantaverkosta.

Fingrid on yhteistyössä TVO:n kanssa järjestänyt kesällä 2017 tarjouskilpailun järjestelmäsuojaan liitettävien kuormien valitsemiseksi. Tarjouskilpailun perusteella järjestelmäsuojaan valituista kuormista on käytössä yhteensä 266 MW (alunperin suojaan valitun 396 mukaan) teollisuuskulutusta seitsemältä paikkakunnalta:

  • Kemira Chemicals Oy, Äetsä
  • Metsä Board Oyj, Joutseno ja Kaskinen
  • Stora Enso Oyj, Anjalankoski ja Imatra
  • UPM Communication Papers Oy, Jämsänkoski ja Rauma


Valittujen kuormien osalta järjestely on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Fingrid vastaa kuormien haltijoille suojaan osallistumisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista 250 megawatin tehoon saakka. TVO vastaa 250 megawatin ylittävästä osasta ja lisäksi kuormanhaltijalle maksettavista markkinaperusteisista korvauksista. Kustannusvaikutus Fingridille on kuormanhaltijoille maksettavan 250 megawatin osalta arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja aiheesta

Jyrki Uusitalo

yksikön päällikkö
puh. 030 395 5181

Laura Ihamäki

asiantuntija
puh. 030 395 5166