;
11.3.2024 13.57
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Työryhmä pohtimaan itsenäisen aggregoinnin toteutusta sähkömarkkinoilla

Fingrid on perustanut työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta työryhmän, jonka tavoitteena on arvioida itsenäisen aggregoinnin käytännön toteutusta sähkömarkkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriö laatii työryhmän työn pohjalta itsenäisen aggregointiin liittyvän valtioneuvoston asetuksen. Itsenäinen aggregointi lisää sähköjärjestelmän joustoa, jota tarvitaan yhä enemmän, jotta tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa. Itsenäinen aggregointi tuo myös loppukäyttäjille uusia valinnanmahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille.

Aggregoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa yhdistetään usean loppukäyttäjän kulutusta tai tuottamaa sähköä myytäväksi, ostettavaksi tai huutokaupattavaksi sähkömarkkinoilla. Itsenäinen aggregaattori puolestaan on toimija, joka tarjoaa loppukäyttäjän kyvykkyyttä joustaa sähkömarkkinoille. Itsenäinen aggregaattori ei ole sidoksissa loppukäyttäjän sähkönmyyjään eikä tasevastaavaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Fingridiä arvioimaan itsenäisen aggregaattorin aktivoimasta kulutusjoustosta aiheutuvien kustannusten korvaamisen tarkempaa toteutusta sekä käytännön toteutuksen edellyttämiä tarkennuksia. Käytännön toteutuksen edellyttämät tarkennukset voivat koskea itsenäisen aggregaattorin tarjoaman kulutusjouston todentamista, kulutusjouston huomioimista taseselvityksessä ja kulutusjoustoon liittyvän taloudellisen korvauksen maksamista. Fingridin tulee toimittaa arvionsa työ- ja elinkeinoministeriölle maaliskuun 2025 loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö laatii työryhmän työn ja toimitetun arvion pohjalta itsenäiseen aggregointiin liittyvän valtioneuvoston asetuksen.

Työryhmän sisältö on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen. Ensimmäisessä osakokonaisuudessa käsitellään itsenäistä aggregointia Fingridin reservimarkkinoilla. Toisessa osakokonaisuudessa käsitellään itsenäistä aggregointia vuorokausi- ja päivän sisäisillä markkinoilla. Kolmannen osakokonaisuuden tavoitteena on keskustella pidemmän aikavälin tavoitteista. Työssä käsiteltäviä teemoja ovat mm. jouston todentaminen ja huomioiminen taseselvityksessä, taloudellinen korvaus sekä tiedonvaihdolliset asiat.

Työryhmän työ on alkanut helmikuussa 2024 ja päättyy tammikuussa 2025.  Kokouksia järjestetään noin kerran kuussa.

Työryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Datahub, eSett, Energiateollisuus, Paikallisvoima, Suomen Sähkönkäyttäjät, Suomen Lähienergialiitto, Suomen Omakotiliitto, Suomen Kiinteistöliitto sekä Caruna ja Elenia, jotka toimivat Energiateollisuuden nimeäminä jakeluverkkoyhtiön edustajina.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Suvi Peltoketo ja sihteerinä Anette Ryhänen.

Lisätiedot:

Suvi Peltoketo, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5360
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Itsenäisen aggregoinnin kehitysprojekti: https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/sahkomarkkinoiden-kehityshankkeet/itsenainen-aggregointi/