;
16.2.2024 12.34
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Ilmoittaudu dynaamisen, nopean taajuusreservin kehitystyöhön

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat ryhtyneet selvittelemään dynaamisen, nopean taajuusreservin (FFR) käyttöönottoa. Kutsumme nyt sidosryhmiämme reservin teknisten vaatimusten kehitystyöhön. Aloitus pidetään 18.3. – ilmoittaudu mukaan!

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet nopean taajuusreservin (FFR) teknisten vaatimusten kehitystyön. Työssä selvitetään dynaamisen FFR-version käyttöönottoa. Nykyinen FFR on niin kutsuttu staattinen reservituote: se aktivoituu määrätyllä taajuudella mutta aktivoitumisen jälkeen sen teho ei seuraa dynaamisesti taajuutta. Koska tuote on suunniteltu staattiseksi, se ei nykyisellään hyödynnä kaikkien teknologioiden säätökykyä parhaalla mahdollisella tavalla. Selvityksellä dynaamisen FFR-version käyttöönotosta pyritään hyödyntämään paremmin dynaamiseen säätöön kykeneviä teknologioita kuten sähkövarastoja sekä tuuli- ja aurinkovoimaa.

Kantaverkkoyhtiöt haluavat kutsua sidosryhmät mukaan pohjoismaiseen referenssiryhmään. Referenssiryhmä on kohdennettu sidosryhmille, jotka haluavat osallistua dynaamisen tuoteversion kehitykseen ja joilla on tuntemusta FFR:ään mahdollisesti soveltuvien teknologioiden säätökyvystä. Relevantteihin teknologioihin kuuluvat esimerkiksi sähkövarastot, tuulivoima ja aurinkovoima. Referenssiryhmä on luonteeltaan tekninen, joten markkinaratkaisuihin ja hankintaan liittyviä kysymyksiä ei käsitellä tässä vaiheessa.

Referenssiryhmä käynnistyy aloituswebinaarilla maaliskuun 18. päivä klo klo 10–12 Suomen aikaa. Voit ilmoittautua referenssiryhmään täyttämällä tämän lomakkeen viimeistään 8.3. Referenssiryhmä on pohjoismainen, ja webinaarien kielenä on englanti.

Nykyisen staattisen FFR-tuotteen on tarkoitus jäädä edelleen vaihtoehdoksi teknologioille, jotka eivät sovellu dynaamiseen versioon. Reservikohteet, joilla on voimassa oleva FFR-säätökoe, voivat joko jatkaa staattisina tai vaihtaa myöhemmin dynaamiseen versioon. Kantaverkkoyhtiöt järjestävät julkisen kuulemisen dynaamisen FFR:n teknisistä vaatimuksista ennen mahdollista käyttöönottoa.

Lisätietoja:

Pia Ruokolainen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5105
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi