;
31.1.2023 12.02
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tuulivoima reservimarkkinoille -pilottiin valittu kolme tuulivoimatoimijaa

Fingridin tuulivoima reservimarkkinoille - pilotissa ratkotaan tuulivoiman osallistumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Tuulivoimatoimijoita tarvitaan mukaan reservimarkkinoille, jotta sähköjärjestelmän tehotasapainoa voidaan jatkossakin hallita tehokkaasti ja markkinaehtoisesti.

Fingrid ylläpitää sähköjärjestelmän hetkellistä kulutuksen ja tuotannon välistä tasapainoa reservien avulla. Tuulivoiman merkittävä lisääntyminen voi ajoittain aiheuttaa sen, että sähköntuotanto koostuu suurelta osin tuulivoimasta ja ydinvoimasta. Näin ollen tuulivoiman osallistuminen reservimarkkinoille on tärkeää.

Tuulivoima reservimarkkinoille -pilottiin valittiin kolme tuulivoimatoimijaa: Enefit Green, Centrica Energy Trading ja Prime Capital AG. Projektissa pilotoidaan kaikkia automaattisia reservejä: automaattista taajuuden palautusreserviä (aFRR), taajuusohjattua häiriöreserviä (FCR-D), taajuusohjattua käyttöreserviä (FCR-N) ja nopeaa taajuusreserviä (FFR). Pilottiin osallistuvien tuulipuistojen yhteiskapasiteetti on 550 MW.

Pilotti toteutetaan vuoden 2023 aikana, ja sitä jatketaan tarvittaessa vuonna 2024. Pilotin tavoitteena on ratkaista käytännön kysymyksiä, joita tuulivoimatoimijalle tulee vastaan reservimarkkinoille liityttäessä. Pilotin oppeja käytetään yleisellä tasolla reservimarkkinoiden kehityksessä.

Lisätietoja:

Niko Korhonen, Fingrid Oyj (pilotin käytännön järjestelyt)
Jukka Kakkonen, Fingrid Oyj (reservituotteet ja -markkinat)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa reserveistä >