;
11.7.2023 10.06
Sähkömarkkinat

Taajuusohjatun käyttöreservin kaupankäynnin pilotti Virosta Suomeen valmistelussa

Fingrid ja Viron kantaverkkoyhtiö Elering suunnittelevat laajentavansa reservien ja käyttövarmuuden ylläpidon yhteistyötä. Elering kutsuu virolaisia ​​markkinatoimijoita mukaan taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) reservikaupankäynnin pilottiin. Tämänhetkisen arvion mukaan pilotti käynnistyy ensi syksynä.

FCR-N on taajuuspohjainen reservi, jossa reservikohteiden pätötehon säädöillä hallitaan muutoksia tehotasapainossa ja sähköjärjestelmän taajuudessa. Suunniteltu FCR-N-pilotti testaa teknistä ratkaisua 10 MW:n symmetrisen säädön laajuudessa. Fyysinen säätö suoritetaan virolaisilla reservikohteilla ja siirto Virosta pohjoismaiseen sähköjärjestelmään suoritetaan Estlink1 HVDC -yksiköllä. Fingrid ja Elering arvioivat, että pilotin aloittamisen tekninen valmius saadaan valmiiksi vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä ja tätä ennen reservitoimittajat voivat konfiguroida ja testata reservikohteitaan säätökokeissa.

FCR-N pilotti toimii rajat ylittävän vuorokausimarkkinoiden EE-FI:n käytettävissä olevan kapasiteetin perusteella ottaen huomioon mahdolliset lisärajoitteet. Virolaiset markkinatoimijat osallistuvat Suomen FCR-N tuntimarkkinoille, ja niille maksetaan toimitetun kapasiteetista ja FCR-N-aktivointien perusteella Suomen mFRR-reservi- tai spot-hinnan mukaisesti, samoin kuin suomalaisille reservitoimittajille (BSP). Pilotti ei vaikuta suomalaisten reservitoimittajien markkinoille osallistumisen ehtoihin. Elering ja Fingrid varaavat oikeuden keskeyttää pilotti siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että pilotilla on kielteinen vaikutus sähköjärjestelmän käyttövarmuuteen.

Elering ja Fingrid arvioivat pilotin yhtenä merkittävänä hyötynä Eleringin ja Viron markkinaosapuolien FCR osaamisen parantumisen, jo ennen kuin Baltian järjestelmävastaavat siirtoverkonhaltijat synkronisoituvat Manner-Euroopan synkronisen alueen kanssa. Osallistuakseen reservitoimittajan reservikohteen tulee sijaita Eleringin järjestelmävastuualueella. Yhteystiedot osallistumiseen ja lisätietoja Eleringin internetsivuilta: https://elering.ee/en/elering-and-fingrid-invite-estonian-market-participants-take-part-pilot-new-frequency-reserve.

Lisätietoja:

Taneli Leiskamo, Fingrid, puh. 030 395 5240

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi