;
19.9.2023 16.26
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmät

Taajuuden laadun raportti vuodelta 2022 julkaistu

Fingrid on julkaissut raportin pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden laadusta vuonna 2022. Raportissa esitetään tunnuslukuja myös aiemmilta vuosilta. 

Taajuuden laadun raportissa on tutkittu, kuinka usein taajuus on poikennut normaalilta taajuusalueelta (49,9 - 50,1 Hz) ja kuinka kauan poikkeamat ovat kestäneet. Lisäksi raportissa on analysoitu pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuudessa esiintyvän jaksollisen heilahtelun määrää ja sen vaikutuksia taajuuden laatuun. Raporttiin on koottu myös muita taajuuden laatua kuvaavia tunnuslukuja sekä yhteenveto vuoden 2022 aikana tapahtuneista suurimmista taajuushäiriöistä.  

Vuonna 2022 taajuuden laatu oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla edellisvuosiin verrattuna. Aika normaalin taajuusalueen ulkopuolella väheni vuodesta 2021. Jaksollisen heilahtelun määrän kasvu kuitenkin jatkui edelleen. Myös suurien, yli 300 mHz taajuushäiriöiden määrä kasvoi.  

Raportti on englanninkielinen ja luettavissa verkkosivuillamme. Fingrid on julkaissut myös lähdeaineistona käytetyn taajuusdatan Avoin data -palvelussa. Uutta taajuusdataa lisätään ajoittain. 

Lisätietoja:

Joona Pesonen, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Sanaselitys: 

Sähköjärjestelmän taajuus on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon mittari. Kun sähköä kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, taajuus laskee. Vastaavasti kun sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, taajuus nousee. 

Normaalitilanteessa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin välillä. Häiriötilanteissa, kuten suuren voimalaitoksen irrotessa järjestelmästä, taajuus saattaa hetkellisesti poiketa useita satoja millihertsejä taajuuden normaalialueelta (49,9 – 50,1 Hz). Taajuuden ylläpitoa ja siinä käytettäviä reservejä on esitelty tarkemmin Fingridin YouTube-kanavalla julkaistusta Reservit-videossa.