;
16.2.2023 09.19
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tukevat nykyistä sähkömarkkinamallia

 

Euroopan komissio järjesti äskettäin julkisen kuulemisen sähkömarkkinoiden uudistuksesta. Eurooppalaiset siirtoverkonhaltijat ovat laatineet yhteisen vastauksen kuulemiseen ENTSO-E:n (European Network of Electricity TSOs) kautta. Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat osallistuneet aktiivisesti tähän prosessiin ja tukevat suurinta osaa tuloksena olevista vastauksista.

Tämän lisäksi pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt – Fingrid, Svenska kraftnät, Statnett ja Energinet – ovat julkaisseet yhteisen lausunnon, jossa korostetaan meille erityisen tärkeitä asioita. Lausunto korostaa pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sitoutumista nykyisen sähkömarkkinamallin keskeisten piirteiden turvaamiseen, mikä on osoittautunut menestyksekkääksi kilpailukyvyn, toimitusvarmuuden ja kestävyyden varmistamisessa. Ennen kaikkea on erityisen tärkeää turvata marginaalihinnoittelun ja lyhyen aikavälin markkinoiden toimivuutta, ja minimoida markkinoiden vääristymät ja interventiot, jotka voivat johtaa korkeampiin pitkän aikavälin kustannuksiin ja tehottomuuteen.

Lisätiedot:

Juha Hiekkala, Fingrid Oyj
Ali Haider, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lausunto liitteenä.

Ladattavat tiedostot: