;
9.3.2023 13.12
4.4.2023 09.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Kantaverkon nimeäminen 1.1.2024 - Fingridin nimeämispäätös julkaistu

Fingridin nimeämispäätös kantaverkon määrittelemiseksi seuraavalle valvontajaksolle on julkaistu. Sähkömarkkinalain mukaan Fingridin tulee nimetä ja julkaista kantaverkkoon kuuluvat sähköverkkonsa osat aina tulevan valvontajakson ajaksi. Päätös koostuu päätöksestä ja liitteestä, jossa on yksilöitynä kantaverkkoon luettavat 400, 220 sekä 110 kV voimajohdot ja sähköasemat.

Kantaverkkoon nimettävällä sähköverkolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jota Fingrid operoi ja ylläpitää kantaverkkomaksuilla saamillaan tuloilla asiakkaiden tarpeiden sekä sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla.

Sidosryhmiltä ei tullut palautetta kantaverkon nimeämispäätöksestä. 

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Petri Parviainen, Fingrid, puh. 0400 527 706
Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoja myös sivuillamme >

 
_B2A9197