9.3.2023 13.12
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmät

Kantaverkon nimeäminen 1.1.2024 - Fingridin nimeämispäätös julkaistu

Sidosryhmät voivat antaa palautetta kantaverkon nimeämispäätöksestä 22.3. saakka.

Fingridin nimeämispäätös kantaverkon määrittelemiseksi seuraavalle valvontajaksolle on julkaistu. Sähkömarkkinalain mukaan Fingridin tulee nimetä ja julkaista kantaverkkoon kuuluvat sähköverkkonsa osat aina tulevan valvontajakson ajaksi. Päätös koostuu päätöksestä ja liitteestä, jossa on yksilöitynä kantaverkkoon luettavat 400, 220 sekä 110 kV voimajohdot ja sähköasemat.

Kantaverkkoon nimettävällä sähköverkolla tarkoitetaan kokonaisuutta, jota Fingrid operoi ja ylläpitää kantaverkkomaksuilla saamillaan tuloilla asiakkaiden tarpeiden sekä sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla.

Ennen nimeämispäätöksen vahvistusta Fingrid pyytää sidosryhmiltä lausuntoa ehdotuksesta. Palautteita voi lähettää 22.3. asti osoitteeseen marjut.makela@fingrid.fi.
Fingrid toimittaa päätöksen kommentteineen Energiavirastolle vahvistettavaksi 31.3.

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Petri Parviainen, Fingrid, puh. 0400 527 706
Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

_B2A9197